Wizy

USA (ESTA), Białoruś (przepustki), Rosja (e-wizy do Kaliningradu), Chiny i wiele innych

Od wielu lat nasze biuro pośredniczy w uzyskiwniu wiz tranzytowych, turystycznych i biznesowych (zarówno jednokrotnych jak i wielokrotnych) dla klientów indywidualnych, grup oraz pracowników firm.

Oferujemy komplekową i profesjonalną pomoc w następujących czynnościach wizowych:
– kompletowanie  dokumentów
– pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego
– załatwieniu wszelkich formalności  związanych z wizą

Dostarczacie Państwo do naszego biura wymagane dokumenty, a nasz zespół  zajmie się obsługą i złożeniem wniosków w ambasadach i konsulatach. Wszystko przebiega w miłej i profesjonalnej atmosferze. Po uzyskaniu wizy oddajemy paszport  w Państwa ręce. Państwu pozostaje już tylko radość z bezproblemowej podróży.

Należy  zwrócić uwagę, iż czas wizowania oraz opłaty za wizę są różne w zależności od kraju docelowego.

 

  • BIAŁORUŚ

wiza jednokrotna turystyczna 

czas oczekiwania na wizę ok. 7 dni roboczych / czas przebywania na terenie Białorusi do 10 dni

WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi stronami obok siebie,  wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz (wypełniamy wspólnie z Klientem w biurze), zdjęcie o wymiarach  35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), polisa ubezpieczeniowa honorowana przez władze białoruskie (do nabycia w burze)

 

wiza jednokrotna prywatna 

czas oczekiwania na wizę ok. 7 dni roboczych / czas przebywania na terenie Białorusi do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi stronami obok siebie,  wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz (wypełniamy wspólnie z Klientem w biurze), zdjęcie o wymiarach  35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), polisa ubezpieczeniowa honorowana przez władze białoruskie (do nabycia w burze), skany stron paszportu ze zdjęciem oraz z danymi osoby zapraszającej, dokładne informacje teleadresowe osoby do której jedziemy

 

wiza wielokrotna prywatna/gościnna krótkoterminowa na 3 miesięce

czas oczekiwania na wizę ok. 7 dni roboczych / czas przebywania na terenie Białorusi do 45 dni

WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi stronami obok siebie,  wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz (wypełniamy wspólnie z Klientem w biurze), zdjęcie o wymiarach  35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), polisa ubezpieczeniowa honorowana przez władze białoruskie wystawiona na 45 dni pobytu (do nabycia w burze), zaproszenie od osoby zapraszającej wydane przez Urząd Obywatelstwa i Migracji, dokładne informacje teleadresowe osoby do której jedziemy

 

przepustki – bezwizowy wjazd na teren Białorusi 

czas oczekiwania na dokument ok. 1 godziny / czas przebywania na terenie Białorusi do 15 dni

WYMAGANE DOKUMENTY: skan aktualnego paszportu – strona ze zdjęciem,  polisa ubezpieczeniowa honorowana przez władze białoruskie wystawiona na dokładny termin pobytu (do nabycia w burze), dokładne informacje teleadresowe miejsca lub osoby do której jedziemy, informcja dot. miejsca przekraczania granicy.

Mapa obszarów objętych ruchem bezwizowym dla turystów indywidualnych oraz wyjazdów grupowych znajduje się poniżej

 

  • ROSJA 

wiza jednokrotna turystyczna 

czas oczekiwania na wizę ok. 7 dni roboczych, expres ok. 4 dni robocze/ czas przebywania na terytorium Rosji nie dłużej niż 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi stronami obok siebie,  zdjęcie o wymiarach  35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), polisa ubezpieczeniowa honorowana przez władze rosyjskie (do nabycia w burze), potwierdzenia rezerwacji związane z pobytem na terenie Rosji m.in. z hoteli, bilety lotnicze, dokładny opis planu podróży, voucher turystyczny z potwierdzeniem, który jest w cenie wizy więc nie ma potrzeby abyście Państwo dostarczali nam go oddzielnie

 

onami obok siebie, poprzednie wizy (jeśli były) zdjęcie na nośniku multimedialnym (płyta CD, pendrive) na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), autoryzację Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA), informacje potrzebne do wypełnienia wniosku ESTA: daty urodzenia rodziców, wykonywany zawód tj.  dane firmy czyli adres, telefon, poprzedni pracodawcy (ostatnie 5 lat), edukacja (nazwa szkoły/uczelni; kierunek studiów),służba wojskowa (czas trwania, rodzaj sił zbrojnych, specjalność wojskowa, adres i telefon osoby w USA, do której lecimy

wiza pierwsza humanitarna 

Humanitarna wiza do Rosji może być jednokrotna lub dwukrotna, wydawana na okres do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku. Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej wizy rosyjskiej wizy. Wyjątek stanowi zaproszenie FMS/TELEKS.

czas oczekiwania na wizę ok. 1,5 miesiąca, expres ok. 4 dni robocze/ czas przebywania na terytorium Rosji nie dłużej niż 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi stronami obok siebie,  zdjęcie o wymiarach  35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), polisa ubezpieczeniowa honorowana przez władze rosyjskie (do nabycia w burze), potwierdzenia rezerwacji związane z pobytem na terenie Rosji m.in. z hoteli, bilety lotnicze, dokładny opis planu podróży, voucher turystyczny z potwierdzeniem, który jest w cenie wizy więc nie ma potrzeby abyście Państwo dostarczali nam go oddzielnie

 

  • USA

wiza nieimigracyjna

 

czas oczekiwania na wizę uzależniony od terminu spotkania z Konsulem/ czas ważności wizy- w zależności od decyzji Konsula, najczęściej 1 rok.Maksymalny czas przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych – 6 miesięcy

 WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi stronami obok siebie, poprzednie wizy (jeśli były) zdjęcie na nośniku multimedialnym (płyta CD, pendrive) na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe), informacje potrzebne do wypełnienia wnioskudaty urodzenia rodziców, wykonywany zawód tj.  dane firmy czyli adres, telefon, poprzedni pracodawcy (ostatnie 5 lat), edukacja (nazwa szkoły/uczelni; kierunek studiów),służba wojskowa (czas trwania, rodzaj sił zbrojnych, specjalność wojskowa, adres i telefon osoby w USA, do której lecimy

 

 

PROGRAM RUCHU BEZWIZOWEGO (Visa Waiver Program)

czas oczekiwania na wizę ok. 48h/ czas ważności wizy 2 lata. Maksymalny czas przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych – 90 dni

 WYMAGANE DOKUMENTY: aktualny paszport do odczytu maszynowego ważny co najmniej 6 miesięcy od daty ukończenia ważności wizy oraz z minimum dwiema wolnymi str