Oferowane Państwu wycieczki tworzone są
z niezwykłą precyzją, pasją i doświadczeniem. Dołącz do grona zadowolonych klientów
i przeżyj niesamowitą przygodę właśnie
z Nami! Emilia Łaguna - pilot wycieczek

1, 2, 3, 4 - dniowe wycieczki, biwaki dla szkół, firm, instytucji organizowane z pasją i doświadczeniem

Wycieczki szkolne, firmowe

Zapytaj o wycieczkęGrodno w jeden dzień!

1-dniowa wycieczka dla osób indywidualnych/turystów

TERMINY: do ustalenia

PROGRAM WYCIECZKI:

 • wyjazd z umówionego miejsca zbiórki. Przejazd na przejście graniczne
 • Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Stary Zamek, Nowy Zamek, Synagoga, dwunastowieczna Cerkiew Św. Borysa iGleby (najstarszy budynek w mieście), Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół Farny i Klasztor Jezuitów, Kościół i Klasztor Brygidek, Teatr, Sobór Pokrowski, Kircha Luterańska (jedyna na Białorusi działająca świątynia wyznania ewengelicko-augsburskiego), dom – muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, Kościół i Klasztor Franciszkanów.
 • czas na zakupy
 • około godz. 22:00 (uzależnione od czasu oczekiwania na granicy)
 • zakończenie wycieczki w miejscu zbiórki

Informacje praktyczne dotyczące wjazdu na Białoruś:

 • dokumentem upoważniającym do wyjazdu na wycieczkę do Grodna jest paszport, oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej, bądź wiza białoruska (załatwia nasze biuro po wcześniejszym przesłaniu skanu paszportu, oraz po wpłacie zaliczki 50,00 zł/os.)
 • na każdy planowany dzień pobytu podróżny musi mieć przy sobie kwotę co najmniej 42 rubli białoruskich tj. około 20 euro
 • Białoruskie służby graniczne muszą otrzymać dane turystów co najmniej 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy, także odpowiednio wcześnie należy zapisać się na wycieczkę
 • dane potrzebne do zgłoszenia się na wycieczkę: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dane paszportowe, płeć
 • za przekroczenie granicy strefy objętej ruchem bezwizowym, lub bezprawne przedłużenie pobytu (powyżej 5 dób) grozi odpowiedzialność administracyjna
 • w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, wypadku, klęski żywiołowej pobyt może zostać przedłużony i zostanie wydana wiza
 • organami uprawnionymi do kontroli są MSW we współpracy ze służbami granicznymi, bezpieczeństwa i MSZ
 • ewentualną utratę dokumentu należy niezwłocznie zgłosić do białoruskiej milicji
copyright © Eventus Biuro Podróży Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego nr 3/2012,